Back to Basic Afslankplan

Compleet afslankplan incl. vetverbande recepten

Algemene voorwaarden

1 – Het back to basic afslankplan is alleen digitaal verkrijgbaar als e-book. Dit word voor dat de aankoop gedaan wordt vermeld.

2- Zodra de klant dit product aanschaft gaat die ermee akkoord dat het direct geleverd wordt, hierdoor wordt er afgezien van het herroepingsrecht.
Omdat dit een digitaal product betreft kunnen wij niet tot restitutie overgaan om welke reden dan ook. (buiten de 30 dagen niet goed garantie om)

30 dagen niet goed geld terug garantie

Deze garantie is alleen van kracht als na 30 dagen geen resultaat is geboekt met het afslankplan.
Mocht het afslanken om welke reden dan ook niet lukken dan dient de klant binnen 30 dagen (na 2 a 3 weken) contact op te nemen om te kijken waar het fout gaat, samen kunnen we kijken wat er veranderd moet worden om het afslanken wel te laten slagen. Is de klant vervolgens na 30 dagen volgen van het afslankplan niks afgevallen, dan zal het aankoopbedrag worden teruggestort. De klant moet dan wel kunnen aantonen dat die precies heeft gedaan wat het afslankplan voorschrijft en op een eerder moment al contact hebben opgenomen om te kijken waarom er geen resultaat geboekt wordt.
Is er van het afslankplan afgeweken en of is er geen contact opgenomen, dan zal er niet tot restitutie worden overgegaan.